Postitatud

SA Hea Hoog uus juht on Piret Lemsalu

Kaks kuud tagasi sai SA Hea Hoog endale uue juhi – ametisse asus Piret Lemsalu.

Sihtasutuse tööga on Piret hästi kursis, sest alates 2012. a on ta AS Hoolekandeteenused finantsdirektor, juhatuse liige ning samal ajal SA Hea Hoog nõukogu liige, viimastel aastatel ka nõukogu esimees. Nii teadis ta Demis Vossi lahkumise järel, et on ainuõige leida valdkonda tundev uus juht majasiseselt.

Alustades algusest

Piret on hariduselt matemaatika õpetaja, omandanud EBS-s ärijuhtimise magistrikraadi ning tal on varasem töökogemus finantsjuhina ehitusvaldkonnas, tootmisettevõttes ja kaubanduses.

„Pidasin õigeks esmalt välja selgitada, mis põhjustel on majandustulemused vahepeal halvenenud ja paljud töötajad lahkunud,“ kommenteeris uus juht tööle asumisest. „Ametisse asudes kohtusin vanemtegevusjuhendajate ning tootmise ja teenuse juhtidega. Üllatusi on nii häid kui halbu, sain selgemaks põhjused, mis on viinud kehvade tulemuste, valede juhtimisotsuste ja inimeste lahkumiseni.“

Eesmärkide seadmine

SA Hea Hoog eesmärk on korraldada AS Hoolekandeteenused klientide tööhõivet, arendada nende oskuseid ning toetada inimeste mõtestatud ja tegusat elu. Selleks on loodud üle kümne töökeskuse, kus meie kliendid töötavad koos tegevusjuhendajatega, täidavad tellimusi, loovad uut väärtust ja saavad palka.

„Soovin, et kõik meie töötajad ehk kliendid ja tegevusjuhendajad oleksid rahul nii töö kui tulemustega, saaksid ennast arendada ja vaadata optimistlikult homsesse. Soovin, et valitseks hea töömeeleolu ja igal hommikul tuleksid inimesed töökeskusesse rõõmuga,“ sõnas Piret.

Pireti tööpäevad on tempokad, koos teenuste juhi Anu Halliga vaadatakse üle praegused kaitstud töö lepingud ja mõeldakse, kas meie kliendid on nende teenuste sihtgrupiks. Tulevikuplaan on osaleda ainult klientidele sobivate teenuste hangetel, mille dokumendibürokraatia ei halva igapäevast tööd.

Tootmis- ja müügijuhi Krista Emajõega soovitakse aga leida piisavalt äripartnereid, kelle pakutav töö on mõistliku tasu ja sobiva ajakuluga. Praegustest koostöödest jätkub kindlasti Sinilille projekt, sõlmitud on pikaajaline raamleping MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühinguga. Head äripartnerid, kellega SA Hea Hoog soovib koostööd jätkata, on ka Monier, Äripäev jt.

Pilguheit tulevikku

„Minu nägemuse kohaselt aitavad meie teenused klientidel uusi oskusi omandada ja saada paremat ettevalmistust päris töö tegemiseks. Tulevikus peaksid töökeskused olema sellised kohad, kus töötajad koos klientidega täidavad kvaliteetselt ja plaanipäraselt äriklientide tellimusi,“ jagas Piret oma mõtteid. „Üks osa meie tegevustest jääb alati seotuks klientide juhendamisega. Meie eesmärk on, et igas töökeskuses oleks klientidest ja tegevusjuhendajatest koosnevale tööperele piisavalt jõukohast ja  tegevusrõõmu pakkuvat tööd, mille eest saab mõistlikku tasu ja mis tagab töökeskuste jätkusuutlikkuse,“ jagab ta oma visiooni. Sinnani jõudmine võtab veel aega ja seni toetab emaettevõte AS Hoolekandeteenused töökeskuste ülalpidamist.

Soovime Piretile ja kogu SA Hea Hoog toredale tiimile jõudu ja jaksu eesmärkide täitmisel!