Postitatud

Meie uus juht – Demis Voss

1. oktoobrist alustas SA Hea Hoog juhtimist Demis Voss. Endine juht Anu Hall jätkab Sihasutuse arendusjuhina. Novembri keskel viis meie turundusspetsialist Keiti Piirisild Demisega läbi intervjuu: 

Demis on tänaseks töötanud SAHHis (SA Hea Hoog) juba poolteist kuud. Uurisin, kuidas on sisseelamine läinud ning millised on tema esimesed mõtted ning vaated tuleviku suunas.

Enne tööle asumist valdas Demist suur põnevus – uus valdkond ja uus väljakutse. Eelinfo SAHHi kohta piirdus majandusaasta aruannete ja netist kättesaadava avaliku infoga. „Teadsin, millega SAHH tegeleb, kuid ei teadnud kuidas. Just seda ma sisseelamisel õpingi – „Kuidas?“.“

Demisele on alati olnud oluline missiooniga töö. SAHH tingimata seda ka pakub.

Ühe uue kogemusena tõi Demis välja kokkupuute erivajadusega inimestega. Varasemalt pole ta sotsiaalvaldkonnas töötanud. Millele tähelepanu pöörata, kuidas käituda – kõik see oli Demise jaoks uus. Esimest korda nägigi Demis meie kliente Tallinna töökeskuse avamisel septembri kuus. Ta oli liigutatud soojast vastuvõtust.  „Positiivne on näha siirust ja otsekohesust – igapäeva elus tihti näeb teeseldud siirust. Värskendav on näha seda ehedust.“

Oluline osa sisseelamisest on olnud töökeskuste külastamine. „Visiidid kinnistasid seda, et töö on tõepoolest missioonitöö ja nähes mida tehakse, saan aru et on potentsiaali püstitatud tööülesandeid päriselt täita.“ Üldse tõdes Demis meeldivalt, et SAHHi tegevus on olnud ajas kasvav ja numbriliselt väljendudes hea. On loodud hea pinnas positiivseks arenguks ja võimalus on päriselt tegeleda hea asja arenguga.  „Kui miski toimib, saab seda edasi arendada. Hea teada, et tegu pole uppuva laeva päästmisega.“  Sealjuures rõhutab Demis, et kõikide asjade arendamine on hea ja kriitika ei tähenda, et midagi oleks pahasti olnud.

Eestis on 152 000 erivajadusega inimest. See on suur potentsiaal tööks ning väljakutse. See arv näitab, et SAHH on kindlasti vajalik ning meie töö peab jätkuma.

Novembris on juba olnud vaja palju asju kinnitada, arendada ja teha, seega on olnud oluline kiiresti end asjadega kurssi viia. „Töö on olnud intensiivne ja täitnud oma eesmärgi – oluline info on käes ning on selgunud ka prioriteedid, mis vajab kiiremat tegutsemist ning millega on veel veidi aega.“ Üheks suurimaks rõõmuks oma uue ametikoha juures peab Demis teotahtelist kollektiivi. „Kui ei ole inimesi, kes kaasa tuleksid, on raske tööd teha.“

Juhina on Demis meeskonnamängija: „Arvestada tuleb erinevaid osapooli, kedagi ei tohiks infoväljast isoleerida“. Oluliseks peab ta justnimelt ühise pingutuse tulemust, mitte üksikuid staare. „Paindlikkus on oluline nii mulle, kui ilmselt ka kolleegidele.“ Demis näeb, et ülesannete lahendamiseks on mitmeid erinevaid viise, mitte kindlad reeglid. Hinnates initsiatiivikust ja lahenduste väljapakkumist, järgnevad muredele alati ka võimalikud lahendused.  „Usun, et kui inimesed saavad ise vabaduse valida töö meetodeid, aega ja vastutust, siis nad tunnevad, et tegevus ja panus on nende oma, mõistavad kuuluvust. Vabadus, paindlikkus, initsiatiiv ei ole mitte karistatav vaid motiveeritud ja toetatav. Lisa-arenguvõimaluste märkamine ja nendest kinni haaramine on väga tervitatav.“

Kolme aasta pärast näeb Demis SAHHi fookust kaitstud töö teenuse osutamisel, olles sellega üle Eesti tuntud. Ettevõtluse suund on selleks ajaks oluliselt suurenenud ja protsessid on loogilised ja efektiivsed. Tegeleme kvaliteetselt ettevõtjate probleemide lahendamisega, pakkudes neile just oma lahendusi. SAHH on paindlik ja ajas kohanduv vastavalt turu vajadusele ja nõudlusele. Sihtgrupp on ka laienenud, me ei vahenda tööd ainult psüühilise erivajadusega inimestele.

Jõudu Demisele ja kogu kollektiivile, et eesmärgid ka täidetud saaksid!