Postitatud

ISTE loob sobiva teenuspaketi

Hea Hoog osales nii Tallinna ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse kui Türi Vallavalitsuse hankes „Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

„Koostöös kohalike omavalitsustega soovime pakkuda inimestele töövõimalusi esialgu kaitstud tingimustes, et tekiks tööharjumus, käia kindlatel aegadel tööl. Meie tegevusjuhendajad õpetavad uusi töövõtteid, tutvustavad avatud tööturu võimalusi. Eesmärk on läbi juhendamise võimalikult iseseisev ja tööelus toimetulev inimene,“ rääkis SA Hea Hoog juht Raili Viljas.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.

Projekti sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.

Loe lisaks: https://www.hoolekandeteenused.ee/heahoog/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine/

Kadri Talva-Ots, kommunikatsioonispetsialist