Postitatud

Psüühilise erivajadusega inimene on pühendunud töötaja

Tallinna Ülikooli tudengid viisid läbi projekti, mille eesmärk oli aidata kaasa psüühilise erivajadusega inimeste lõimumisele kogukonnas. Projekti raames otsisime ettevõtteid, kellel on võimalus ja valmidus teha koostööd SA Hea Hoog (SAHH) tegusate inimestega ning palgata psüühilise erivajadusega inimesi tööle.

Projekti jaoks valiti neli piirkonda: Saaremaa, Tallinn, Haapsalu ja Sillamäe. Kuna psüühilise erivajadusega inimestel on keeruline tööd leida, on oluline neid toetada suundumisel avalikule tööturule – kõik väärivad võimalust töötada. Psüühilise erivajadusega inimese võimalus töötada koos teistega aitab kaasa kogukonnaga sideme loomisele, soodustab suhtlemist ja aitab murda eelarvamusi. 

Projektil oli kaks laiemat eesmärki:

  • SA Hea Hoog toodete tellimuste suurendamine – selleks kontakteerusime ettevõtetega, kes võiksid olla huvitatud SAHH-ilt enda klientidele, koostööpartneritele, töötajatele või lihtsalt tuttavatele kingituste/meenete tellimisest.
  • Teine eesmärk oli kontakteeruda ettevõtetega, kes asuvad SA Hea Hoog töökeskustega samas piirkonnas, tutvustades psüühilise erivajadusega inimeste töötamise spetsiifikat. Lootsime murda isikliku pöördumisega stigmasid, et psüühilise erivajadusega inimesed ei tule tööturul toime.

Kokku kontakteerusime 112 ettevõttega. Peab tõdema, et paljudel ettevõtetel ei ole võimalust värvata psüühilise erivajadusega inimesi. Põhjused peituvad töö liigses keerukuses, liiga pikkades töögraafikutes või vajaduse puudumises tööjõu järele. Oli ettevõtteid, kes jäid ka korduvate pöördumiste peale tabamatuks.

Hea ettevõtja, haara julgelt võimalusest ja panusta psüühilise erivajadusega inimeste lõimumisse kogukonda! Võidad pühendunud töötaja, kes hindab töötamise võimalust kõrgelt.

Krista Tatra, ELU projekti tudeng