Meist

2010. aastal asutatud Sihtasutus Hea Hoog seisab ühtsema ühiskonna eest, luues ja vahendades töövõimalusi erivajadusega inimestele. Igal aastal pakub SA Hea Hoog tööd ligi 500 erivajadusega inimesele.

SA Hea Hoog osutab Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavat pikaajalise kaitstud töö (PKT) ja töötamise toetamise teenust. Lisaks osutame ka Töötukassa poolt pakutavat lühiajalise kaitstud töö teenust.

Tegusam elu koostöös ettevõtjatega

Vahendame ettevõtete tellimusi ning tagame tellimuste kvaliteetse ja tähtaegse täitmise erivajadusega inimeste poolt. Nõustame ja abistame nii ettevõtjat kui ka erivajadusega inimest lepingute sõlmimisel ja töötamisega seotud asjaajamistel. Tagame tarviliku tööalase väljaõppe ja erivajadusega inimese nõustamise ning juhendamise töökohal.

Valik meie poolt teostatavaid töid: 

  • tootmistegevus nii ettevõttes kui tootmiseks kohandatud ruumides meie kodudes (näiteks ventilatsioonisüsteemide filtrite ja filtrielementide valmistamine);
  • toodete komplekteerimine ja pakendamine (näiteks helkurid, kinnitusdetailid);
  • puhastusteenused – ruumide korrashoid; territooriumi korrashoid: muru niitmine, riisumine, lumekoristus;
  • abitööd ettevõtetes (näiteks puude saagimine, lõhkumine ja pakendamine võrkkottidesse);
  • abitööd köögis: toiduainete töötlus ja ettevalmistus, nõudepesu, laudade katmine, koristamine;
  • aia- ja põllutööd: taimede istutamine, hooldamine, saagi koristamine, töötlus, ladustamine ja ettevalmistus müügiks;
  • abitööd loomapidamises;
  • käsitöötoodete valmistamine: kaltsu- ja trikotaažvaibad, lapitehnikas padjad ja tekid, kootud kindad ja sokid, seebid, küünlad, siidimaalitehnikas sallid, viltimistehnikas saunamütsid ja erinevad meened, puidust pusled, lõikelauad, pildiraamid jne;
  • paberist toodete valmistamine: kaardid erinevateks tähtpäevadeks, ümbrikud, karbid ja märkmikud, paberkotid, punutud korvid.

Kuidas saada meie juurde PKT teenusele?

1. Veendu, et teenust sooviv isik vastab järgnevatele tingimustele:
– isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
– isikul on vähemalt üks alljärgnevatest terviseprobleemidest:
– isikul on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire,
– isikul on liitpuue,
– isikul on nägemispuue,
– isik on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
– isikul on tuvastatud puuduv töövõime või on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;
– isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas esimese etapi lõpuks.
– isik ei tööta,
– Samaaegselt ei tohi saada mitut töötamise teenust (PKT, TT ja LKT).

2. Isikul või tema seaduslikul esindajal tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile.
Taotluse vormi leiab: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid
Taotlust saab saata e-posti teel ja postiga või teha Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

3. Kui ka meie pakume taotleja piirkonnas teenust, siis märgi lahtrisse “Eelistatav teenuse- osutaja” Hea Hoog SA.

Käsitöötoodete valmistamine

Tööharjumuse ja -oskuste kujundamisel töökeskustes proovitakse tihti esialgu käsitööd. Selle tulemusel valmivad telgedel kootud vaibad, lapitehnikas padjad ja tekid, kootud kindad, sokid, sallid, seebid, küünlad, siidimaalitehnikas sallid, saunamütsid, lõikelauad, kaardid, punutud korvid, ümbrikud, paberkotid, mänguasjad, voodipesu ja palju muud. Käsitöötoodete valmistamisel saadakse tükitöötasu. Kõiki neid tooteid on võimalik soetada www.heahoog.ee

Soovid pakkuda tööd või tellida meie tooteid võta meiega julgesti ühendust!

Juhatuse liige: Raili Viljas
E-post: raili.viljas@hoolekandeteenused.ee  

Tellimused ja koostöö:
Tootmis- ja müügijuht: Epp Sõna
E-post: epp.sona@heahoog.ee
Mobiil: +372 5919 5929

Personal, lepingud, dokumendihaldus:
Personalijuht: Karmen Paimla
E-post: karmen.paimla@heahoog.ee
Mobiil: +372 5322 6818

Raamatupidamine ja arved:
Raamatupidaja: Piret Ahven
E-post: piret.ahven@heahoog.ee
Mobiil: +372 523 3726

Kommunikatsioonispetsialist: Kadri Talva-Ots
E-post: kadri.talva-ots@hoolekandeteenused.ee
Mobiil: +372 5855 7186

Meie töökeskuste kontaktandmed SIIT.